443 Followers
443 Followers

443 Followers

 • Jaron Thomas

  Jaron Thomas

 • Sytske Roskam

  Sytske Roskam

  i know everything about nothing and little about lots. // i make #moitoday since August 2011

 • Aik van Eemeren

  Aik van Eemeren

  werkt voor en in verschillende netwerken van overheidsmanagers (VGS, VOM)

 • Ape55

  Ape55

  Ape55 develops crossplatform mobile apps in Amsterdam using cutting edge technologies.

 • Royal Academy of Art

  Royal Academy of Art

  Royal Academy of Art, The Hague | Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK)

 • Claire Boonstra

  Claire Boonstra

  Founder Operation Education: feeding the movement to revolutionize education | watishetdoelvanonderwijs | former tech pioneer | Young Global Leader | Mom of 3

 • Gert Jan

  Gert Jan

  Echtgenoot, papa, vriend, bruggenbouwer. Smeedt oude (radio) en nieuwe (interactieve ~, sociale ~) media aan elkaar. Gek op muziek, fotografie, leven en liefde.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store